Seniorenvereniging Hilversum

Bestuur voor Senver

Het bestuur van Senver bestaan op dit moment uit 7 personen Zes ervan vindt u op de foto hieronder, Evie Postma., het zevende lid staat niet op de foto.

Van links naar rechts ziet u:  Marijke Lubberding, Wim Kozijn (voorzitter), Marianne Ruigrok (secretaris), Jan Ilmer, Kees Boeschoten (penningmeester) en, staande, Marjan Kruimeer.


Wim Kozijn is de nieuwe voorzitter van Senver. Kozijn, oud-burgemeester van ’s-Graveland, vertelde aan de ledenvergadering dat de diversiteit van activiteiten hem erg aanspreekt. Dat de bingomiddag net zo belangrijk is als de filosofiecursus. Ook het feit dat alle activiteiten door de leden zelf georganiseerd worden, spreekt hem erg aan.


Aanvulling voor Bestuur Senver gezocht

Seniorenvereniging Hilversum (afgekort Senver) is met ruim 2200 leden dé vereniging van senioren in Hilversum. De vereniging die opgericht is in 2012 biedt ca. 50 soorten activiteiten op het gebied van cultuur, beweging, ontmoeting en educatie. Senver biedt service op uiteenlopende terreinen en is belangenbehartiger op thema’s die voor ouderen van belang zijn. Om dit alles mogelijk te maken heeft de vereniging een unieke werkwijze ontwikkeld om leden te stimuleren om via vrijwilligerswerk actief te zijn.

Het Bestuur bestaat momenteel uit zeven personen en is op zoek naar uitbreiding met:

TWEE BESTUURSLEDEN

Wat verwachten we:
  • Enthousiaste, energieke vrijwilligers, die een brug kunnen slaan tussen het bestuur en de contactpersonen van de diverse werkgroepen.
  • Affiniteit met senioren en hun specifieke belangen.
  • Naast enige bestuurlijke ervaring beschik je over een praktische instelling
  • Je bent enthousiast over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en je hebt een brede maatschappelijke interesse.
Wat kun je van Senver verwachten:
  • Je komt in een bestuur dat veel zaken op orde heeft, maar een groeiende vereniging vraagt blijvend om vernieuwing, herstructurering. Belangrijke elementen daaruit
  • zijn:
  • In de vereniging zijn ruim 230 vrijwilligers actief die in werkgroepen georganiseerd, elk zorg dragen voor één of meer activiteiten.
  • Meer dan 2200 leden zorgen zélf voor ledengroei door hun enthousiasme voor ‘de club’.
  • Er is een breed scala aan activiteiten, van iPad-cafés tot wandeltochten, van huisbezoek tot dagtochten.
  • Een collegiaal samengesteld flexibel bestuur wil op hoofdlijnen en door te faciliteren de vereniging besturen.
Procedure

Als je belangstelling hebt voor de functie, die onbezoldigd is, kun je dit middels een brief (kan digitaal) aan de secretaris kenbaar maken, graag vóór 16 juli. In de brief leg je uit waarom je de functie ambieert en vertel je over je kennis en ervaring.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris, Marianne Ruigrok, via secretaris@senver.nl of haar bellen via  06-51038921.


Seniorenvereniging Hilversum

Onze vereniging is op 3 september 2012 opgericht.
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55977898.
Het IBAN nummer van de vereniging is NL 69 INGB 0007389693


Uittreksel Kamer van Koophandel

Hier vindt u het uittreksel van de Kamer van Koophandel: uittreksel.pdf


Nieuwe Statuten per 1 januari 2018

Hier vindt u de nieuwe stauten: statuten.pdf


Taakverdeling Bestuur

Wim Kozijn: Voorztter en Vervoer
Marianne Ruigrok: Secretaris en Cultuur en Excursies
Kees Boeschoten: Penningmeester en Informatie & Dienstverlening
Jan Ilmer: Recreatie & Ontspanning en Beweging & Sport
Marijke Lubberding: Vrijwilligersbeleid, Cultuur & Excursies
Evie Postma: Beweging & Sport en Recreatie & Ontspanning

Marjan Kruimeer:


Contact opnemen met  de bestuursleden kan via de contactpagina.