Seniorenvereniging Hilversum

Ons blad verschijnt 11 keer per jaar. We hebben een ploeg van 45 bezorgers, die het blad bij de leden aan huis bezorgt.
 

Heeft u op de eerste van de maand nog geen nieuw blad ontvangen, neemt u dan contact op met Bas de Paauw, 035-6832434 of  06-10632023.

U kunt het blad ook electronisch lezen. Klik daarvoor hieronder op op de gewenste maand.


2018

Oktober

September

Juli en Augustus

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari

2017

December

November

Oktober

September

Juli en Augustus

Juni

Mei


 

 
 

Kopij inleveren

Dit maandblad verschijnt in de laatste week van de maand. Artikelen voor het blad kunt u aanleveren via redactie<at>senver.nl

Resterende Kopij data 2018:
Blad Mei:                         11 april

Blad Juni:                 09 mei 

Blad Juli-Augustus:   13 juni

Blad September:       08 augustus

Blad Oktober:           12 september

Blad November:        10 oktober

Blad December:        07 november

Blad Januari 2019:     07 december