Seniorenvereniging Hilversum

Zorgverzekering

Korting op zorgverzekeringen via Senver

Net als vorige jaren heeft Senver een korting bedongen op de jaarlijkse basis ziektekostenverzekering. Deze korting is voor ons geregeld door de tussenpersoon IAK in Eindhoven. De korting blijft ook voor volgend jaar gelden. Ook nieuwe mensen kunnen zich erbij aansluiten.
 

Aansluiten bij de collectieve korting op zorgverzekeringen?

Wilt u zich oriënteren op de mogelijkheden van een collectieve korting, kijk dan eens op IAK.nl In het zoekvakje vult u in: collectief. U komt dan bij de mogelijkheden van de collectieve verzekeringen. Kies als ‘collectief’: Seniorenvereniging Hilversum.

Had u al korting?

Alle verzekerden die gebruik al maakten van de collectieve korting van Senver hebben de offerte voor volgend kalenderjaar ontvangen, via een offerte van hun verzekeringsmaatschappij of via tussenpersoon IAK ontvangen. Als u daarover tevreden bent hoeft u niets te doen. Indien u over een aanvullende verzekering een vraag heeft, of daarin veranderingen wilt aanbrengen, kunt u contact opnemen met IAK,  040-261 18 88.  Meld daarbij dat u lid bent van de Seniorenvereniging Hilversum.

Oriënteren op de website van IAK

Op de website van IAK kunt u de kortingsmogelijkheden van verschillende verzekeraars vergelijken. Kijk daarvoor op IAK.nl en type bij de zoekfunctie ‘collectief’ in. U komt dan bij de collectieve verzekeringen en kunt daar kiezen voor Seniorenvereniging Hilversum.

IAK biedt de kortingen aan voor de verzekeraars Zilveren Kruis, ONVZ, CZ, Menzis, VGZ en de eigen verzekering van IAK. Als u bij een van de verzekeraars een polis heeft maar nog zonder korting, kunt u contact opnemen met IAK, 040- 261 18 88. Indien u van verzekeraar wilt veranderen, kunt u ook contact opnemen. Meld daarbij opnieuw dat u lid bent van de Seniorenvereniging Hilversum; het kan u - afhankelijk van uw wensen in de navullende verzekering - tot 10% schelen op de jaarlijkse premie.

Nieuwe zorgverzekering afsluiten

U kunt tot uiterlijk 31 januari overstappen op een andere verzekering. Voorwaarde is wel dat de ‘oude’ zorgverzekering voor 1 januari is opgezegd en dat de nieuwe polis uiterlijk op 31 januari van het nieuwe kalenderjaar wordt aangevraagd. Dankzij de overstapservice – een dienst van alle zorgverzekeraars in Nederland – zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat de oude zorgverzekering en pakketten van de verzekerde worden opgezegd.